forbot
Việt Nam
phần mở rộng tóc in Bắc Ninh - Product catalog, buy wholesale and retail at https://bac-ninh-db.all.biz
Việt
 • Русский
 • Українська
 • English
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Portuguesa
 • Română
 • Magyar
 • 汉语
 • 日本語
 • 한국어
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • Suomi
 • עברית
 • Norsk
 • Svenska
Ngoại tệ VND
phần mở rộng tóc in Bắc Ninh - Product catalog, buy wholesale and retail at https://bac-ninh-db.all.biz

phần mở rộng tóc in Bắc Ninh

Đã Tìm Thấy: 33 products

Natural color lace closure hair extension

Natural color lace closure hair extension
Wholesale and retail
800000 VND
Giá bán buôn
600000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tape color straight hair

Tape color straight hair
Wholesale and retail
800000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Straight gray hair 100% vietnam hunman hair

Straight gray hair 100% vietnam hunman hair
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
400000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Best selling colored human hair soft and smooth

Best selling colored human hair soft and smooth
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Utip straight sof color human hair

Utip straight sof color human hair
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
400000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc màu mềm mượt

Tóc màu mềm mượt
Wholesale and retail
800000 VND
Giá bán buôn
600000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Straight hair 100% vetnamese human hair

Straight hair 100% vetnamese human hair
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
400000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Soft color hair Russian coloring

Soft color hair Russian coloring
Wholesale and retail
700000 VND
Giá bán buôn
600000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc Việt Nam mềm mượt

Tóc Việt Nam mềm mượt
Wholesale and retail
từ  750000 VND
Giá bán buôn
600000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc may thẳng tự nhiên

Tóc may thẳng tự nhiên
Wholesale and retail
400000 VND
Giá bán buôn
380000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Natural weft wavy color hair soft and silk hair extension

Natural weft wavy color hair soft and silk hair
Wholesale and retail
500000 VND
Giá bán buôn
400000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Best quality soft colored hair

Best quality soft colored hair
Wholesale and retail
700000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Brazilian hair extension natural color soft curly wavy straight human hair

Brazilian hair extension natural color soft curly
Wholesale and retail
1024935.19 VND
Giá bán buôn
683290.11 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Selling natural gray color hair straight hair extension

Selling natural gray color hair straight hair
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Long human hair soft and silk Itip hair

Long human hair soft and silk Itip hair
Wholesale and retail
700000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc thô Việt nam màu tự nhiên

Tóc thô Việt nam màu tự nhiên
Wholesale and retail
800000 VND
Giá bán buôn
600000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc giả gắn đầu

Tóc giả gắn đầu
Wholesale and retail
550000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc thẳng vê keo Utip

Tóc thẳng vê keo Utip
Wholesale and retail
500000 VND
Giá bán buôn
450000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Selling natural gray hair best quality soft 100% human color hair

Selling natural gray hair best quality soft 100%
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc thô Việt Nam

Tóc thô Việt Nam
Wholesale and retail
800000 VND
Giá bán buôn
600000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Double drawn remy clip hair extension

Double drawn remy clip hair extension
Wholesale and retail
1248222.12 VND
Giá bán buôn
1043967.57 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Tóc xoăn may mềm mượt

Tóc xoăn may mềm mượt
Wholesale and retail
540000 VND
Giá bán buôn
510000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Clip in hair soft color #613

Clip in hair soft color #613
Wholesale and retail
700000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Hair Extension straight Utip #1B and #2 beautiful color remy human hair

Hair Extension straight Utip #1B and #2 beautiful
Wholesale and retail
500000 VND
Giá bán buôn
400000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Hot selling hair extension 2017 strong and silk ombre hair

Hot selling hair extension 2017 strong and silk
Wholesale and retail
1768679.38 VND
Giá bán buôn
1496574.83 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Selling wavy hair soft hair extension

Selling wavy hair soft hair extension
Wholesale and retail
700000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Straight hair 100% vietnam hair

Straight hair 100% vietnam hair
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
400000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Straight raw hair 100% vietnamese human hair

Straight raw hair 100% vietnamese human hair
Wholesale and retail
600000 VND
Giá bán buôn
400000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

6A grade Best Virgin Brazilian Closure Straight Brazilian Lace Closure Bleached Virgin Human Hair

6A grade Best Virgin Brazilian Closure Straight
Wholesale and retail
1292496.5 VND
Giá bán buôn
907015.05 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

100% Unprocessed natural color human hair soft and silk raw hair

100% Unprocessed natural color human hair soft and
Wholesale and retail
1020391.94 VND
Giá bán buôn
907015.05 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare

Red color Vietnamese human hair

Red color Vietnamese human hair
Wholesale and retail
700000 VND
Giá bán buôn
500000 VND  (từ 3 c)
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
VIRGINHAIR VN
Việt Nam, Bắc Ninh  
Compare
trước đây12tiếp theo
trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0