forbot
Việt Nam
Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr buy in Tuyên Quang  on Việt
Việt
  Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr buy in Tuyên Quang  on Việt
  Ngoại tệ VND
  Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr buy in Tuyên Quang  on Việt
  Mua Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr
  Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr

  Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr

  ID: 5095: 8340
  Hàng của người sản xuất
  Check availability
  Reconfirm the price with seller
  0UAH
  Do you have any questions about the product/service?
  Please, leave your inquiry and company manager will contact you.
  Việt Nam, Tuyên Quang
  Mô tả

  C�NG TY CP XNK N�NG SẢN VIỆT TUẤN - VAGRIMEX hiện đang cung cấp Gừng tươi ( Gừng tr�u) với số lượng lớn. Trong kho h�ng của Việt Tuấn hiện c� hơn 200 tấn Gừng tươi, trong đ� gần 100 tấn Gừng tươi đạt ti�u chuẩn xuất khẩu v� hơn 100 tấn Gừng tươi phục vụ Doanh nghiệp v� C� nh�n trong lĩnh vực Chiết xuất tinh dầu Gừng, Gừng giống, Sấy kh�....

  GỪNG TƯƠI - GỪNG TR�U XUẤT KHẨU

  Gừng Loại A: ( Ti�u chuẩn xuất khẩu)
  Trọng lượng: từ 100gr, 150gr, 200gr, 250gr/củ trở l�n
  Quy c�ch: Đ�ng trong t�i lưới hoặc th�ng carton
  Tổng trọng lượng: 21 kg/t�i hoặc 13,6 kg/th�ng
  Tải trọng: 19 tấn/cont 20DC" hoặc 25 tấn/cont 40DC"


  Gừng loại B: ( D�ng để sấy kh�, �p tinh dầu, sản xuất, sản xuất Bột Gừng)
  L� loại gừng c� trọng lượng dưới 100 gr hoặc gừng x� ( bao gồm Gừng to v� gừng nhỏ)
  - Quy c�ch: Đ�ng trong bao tải dứa
  - Trọng lượng: ~ 50kg/bao

  ----------------------------------------------------------

  GỪNG SẺ - GỪNG GI� - GỪNG TA
  Gừng sẻ Loại A
  Trọng lượng: từ 100gr/củ trở l�n
  Quy c�ch: Đ�ng trong t�i lưới hoặc th�ng carton
  Tổng trọng lượng: 21 kg/t�i hoặc 13,6 kg/th�ng
  Đơn h�ng tối thiểu: 5 tấn

  Gừng sẻ Loại B
  Trọng lượng: Gừng x�
  Quy c�ch: Đ�ng trong t�i lưới hoặc th�ng carton
  Tổng trọng lượng: 21 kg/t�i hoặc 13,6 kg/th�ng
  Đơn h�ng tối thiểu: 5 tấn

  ------------------------------------------------------------

  SẢN PHẨM NGHỆ TƯƠI
  N�ng Sản Việt Tuấn c�n cung cấp Nghệ V�ng số lượng lớn cho c�c đối t�c v� bạn h�ng trong nước sản xuất v� �p tinh dầu nghệ, bột nghệ... Số lượng hiện c� 50 tấn Nghệ tươi trong kho.
  - Trọng lượng: dưới 120gr/củ
  - Qu� c�ch: Đ�ng g�i theo y�u cầu kh�ch h�ng
  - Vận chuyển v� thanh to�n: Tại kho h�ng hoặc nơi giao nhận
  - Gi�: Li�n hệ để c� gi� tốt nhất
  - Số lượng mua tối thiểu: 1 tấn ( 1000 kg)

  Qu� Doanh nghiệp v� C� nh�n c� nhu cầu, xin li�n hệ trực tiếp với Ch�ng t�i:

  C�NG TY CP XNK N�NG SẢN VIỆT TUẤN - VAGRIMEX
  Viettuan Agricultural Products JSC
  --------------------------------------------------------------------
  Office : Km10, Quốc lộ 32, Minh Khai, Từ Li�m, H� Nội
  Stock: Kim B�nh, Tr�ng �, Tuy�n Quang

  Contact the seller
  Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr
  Gừng trâu xuất khẩu, trọng lượng trên 200 gr
  trong
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Dòng bắt buộc không được điền
  Dòng điền không đúng
  Dòng điền không đúng
  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0